Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
Květinové čelenky do vlasů pro svatební, majálesovou, festivalovou nebo plesovou příležitost.
22.05.2023
Květinové čelenky do vlasů pro svatební, majálesovou, festivalovou nebo plesovou příležitost.
Květinové čelenky jsou oblíbeným doplňkem pro celou řadu příležitostí, hodí se na jakoukoliv oslavu, ples, majáles, hudební festival a samozřejmě svat... číst celé
Floristické dekorace z umělých květin
13.04.2023
Floristické dekorace z umělých květin
Floristické aranžmá z umělých květin je pro svou odolnost velmi vhodným Floristickým řešením v případech, kdy potřebujete zachovat stálost výzdoby. číst celé
Velikonoce 2023
02.04.2023
Velikonoce 2023
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou příchodu jara, života a nových začátků. Oslavy Velikonoc mají také původ v pohanských svá... číst celé
Zobrazit všechny články
Další nabídka

 

 Banner-Květinové-čelenky-a-věnečky

 


Floristická dílna NHK       

Obchodní podmínky E-shop

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Květinářství NHK – Kristina Hloušková
se sídlem: Přemyslova 225/4, Hradec Králové 50008
identifikační číslo: 69881944
Podnikatel je uveden v živnostenském rejstříku Magistrátu města Hradce Králové 
č.j.MMHK/162714/2022
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby pro maloobchod a velkoobchod.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  Květinářství NHK – Kristina Hloušková, se sídlem: Přemyslova 225/4, identifikační číslo: 
  69881944. Podnikatel je uveden v živnostenském rejstříku Magistrátu města Hradce 
  Králové č.j.MMHK/162714/2022 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu 
  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
  pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti 
  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní 
  smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 
  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 
  je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: 
  https://www.floristicke-potreby-nhk.cz/ (dále jen „webová stránka“), 
  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit 
  zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží 
  v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
  podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní 
  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze 
  uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
  obchodních podmínek.
   
  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující 
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může 
  kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, 
  že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též 
  bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět 
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při 
  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském 
  účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
  uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
  uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své 
  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, 
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích 
  osob.
  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty 
  nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně 
  z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti 
  po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou 
  přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto 
  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu 
  za individuálně sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
  a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených 
  s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze 
  v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy 
  prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou 
  dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny 
  dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy 
  dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, 
  u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je 
  potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo 
  kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží 
  prodávajícímu uhradit.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní 
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického 
  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
  objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 
  „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
  vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost 
  kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku 
  zavazující k platbě” . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za 
  správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu 
  potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
  v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 
  výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 
  potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
  elektronické pošty kupujícího. 
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku 
  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady 
  na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní 
  sazby.
  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může 
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby.
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 26 33 285 85/0300, vedený 
  u společnosti ČSOB – Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 150 57, 
  Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího“);
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí 
  se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není 
  dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu 
  zboží předem.
  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní 
  smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek 
  kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
  prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde 
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě 
  před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku 
  se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
  kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 
  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy 
  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 
  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle 
  jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné 
  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním 
  potřebám,
  5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož 
  i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným 
  zbožím,
  5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických 
  důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
  5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném 
  obalu, pokud jej kupující porušil.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy 
  nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 
  a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) 
  dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme 
  zboží, nebo:
  5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, 
  které jsou dodávány samostatně,
  5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo 
  částí, nebo
  5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží 
  po ujednanou dobu.
  5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené 
  v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit 
  vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 
  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
  prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kvetinarsvi-nhk.cz.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží 
  kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději 
  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží 
  sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží 
  před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
  spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 
  vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí 
  prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
  od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího 
  přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení 
  zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou 
  tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
  povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, 
  nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského 
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv 
  od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém 
  případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, 
  a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení 
  od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku 
  účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 
  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady 
  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem 
  doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě 
  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující 
  zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti 
  za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních 
  předpisů.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací 
  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
  obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 
  až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo 
  službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce 
  (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti 
  za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního 
  obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy 
  i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
  7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
  odpovídá kupujícímu, že věc:
  7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, 
  kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu 
  k montáži nebo instalaci.
  7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem 
  na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování 
  daného odvětví, není-li technických norem,
  7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, 
  kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, 
  které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná 
  prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo 
  označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době 
  uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo 
  učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů 
  k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající 
  kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající 
  kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci 
  liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo 
  instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho 
  odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím 
  a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo 
  poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními 
  vlastnostmi.
  7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již 
  při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, 
  po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou 
  kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby 
  digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou 
  kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí 
  uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich 
  dostupnost upozorněn
  7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba 
  digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno 
  poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní 
  smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; 
  to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby 
  digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy 
  a povaze závazku.
  7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího 
  před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou 
  a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla 
  pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl 
  upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci 
  neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle 
  kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně 
  po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2
  obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního 
  obsahu poskytovány vadně.
  7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li 
  předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy 
  digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, 
  může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let 
  od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která 
  se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, 
  doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může 
  požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob 
  odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; 
  to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez 
  vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro 
  kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo 
  nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc 
  měla bez vady.
  7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu 
  nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc 
  koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li 
  to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci 
  předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž 
  opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  7.14.1.prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
  obchodních podmínek,
  7.14.2.se vada projeví opakovaně,
  7.14.3.je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  7.14.4.je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna 
  v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu 
  čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li 
  kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
  odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena 
  jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující 
  vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen 
  přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem 
  na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém 
  sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné 
  potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, 
  jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely 
  poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby 
  určené k provedení opravy.
  7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být 
  informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud 
  se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí 
  digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby 
  digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím 
  k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž 
  je kupující požadoval.
  7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní 
  smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
  včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
  zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení 
  opravy.
  7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně 
  na adrese Květinářství NHK – Kristina Hloušková, Přemyslova 225/4, Hradec Králové 8, 
  telefonicky na čísle: +420 604 130 959 či elektronickou poštou na adrese: info@kvetinarsvinhk.cz.
  7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při 
  uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce 
  po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud 
  prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může 
  upravit reklamační řád prodávajícího.
  7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv 
  z vadného plnění také záruku za jakost.
  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
  ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. 
  Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení 
  stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla 
  vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová 
  adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející 
  se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení 
  sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 
  Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem 
  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 
  o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
  2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající 
  je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 
  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí 
  ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní 
  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním 
  občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
  pozdějších předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
  občanského zákoníku.
  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského 
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související 
  se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely 
  jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího 
  plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
  službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
  službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních 
  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou 
  informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související 
  se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní 
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení 
  kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak 
  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty 
  není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení 
  právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence 
  volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu 
  a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
  závazkové vztahy (Řím I).
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
  dotčena platnost ostatních ustanovení.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
  podobě a není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní 
  smlouvy. Formulář pro reklamace zde:https://www.floristicke-potreby-nhk.cz/fotky53336/Formular-Reklamace.docx                                                                                  Formulář pro odstoupení od smlouvy zde:https://www.floristicke-potreby-nhk.cz/fotky53336/Formular-Odstoupeni_od_smlouvy.docx
  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Květinářství NHK – Kristina 
  Hloušková,Přemyslova 225/4, Hradec Králové 8, adresa elektronické pošty
  info@kvetinarsvi-nhk.cz, telefon +420 604 130 959. Prodávající neposkytuje jiný 
  prostředek on-line komunikce.                                                                                                                                                                                     V Hradci Králové dne 8.1.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Novinky z našeho blogu

Květinové čelenky do vlasů pro svatební, majálesovou, festivalovou nebo plesovou příležitost.
22.05.2023
Květinové čelenky do vlasů pro svatební, majálesovou, festivalovou nebo plesovou příležitost.
Květinové čelenky jsou oblíbeným doplňkem pro celou řadu příležitostí, hodí se na jakoukoliv oslavu, ples, majáles, hudební festival a samozřejmě svat... číst celé
Floristické dekorace z umělých květin
13.04.2023
Floristické dekorace z umělých květin
Floristické aranžmá z umělých květin je pro svou odolnost velmi vhodným Floristickým řešením v případech, kdy potřebujete zachovat stálost výzdoby. číst celé
Velikonoce 2023
02.04.2023
Velikonoce 2023
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou příchodu jara, života a nových začátků. Oslavy Velikonoc mají také původ v pohanských svá... číst celé
Yankee Candle
14.02.2023
Yankee Candle
V kategorii "Yankee Candle" představujeme a nabízíme zákazníkům produkty z řady Yankee Candle Classic. Výrobce přichází na trh s novou designovou, vel... číst celé

 

Floristické potřeby NHK

 

V našem e-shopu Květinářství Nový Hradec Králové s názvem Floristické potřeby NHK - naleznete kompletní nabídku floristických potřeb a aranžérských materiálů pro Vaše profesionální i amatérské aranžování a floristické vazby. Poskytujeme rozmanitý výběr floristických potřeb, aranžérských materiálů a cennou inspiraci pro domácí narozeninové oslavy, floristickou výrobu, slavnostní dekorace svatebního stolu, vánoční výzdobu, oslavu Valentýna, Velikonoc nebo význanmného životního jubilea Vašich blízkých.

Jsme si vědomi skutečnosti, že každá floristická vazba a aranžmávzniká díky kvalitním květinám a kvalitnímu floristickému materiálu. Samozřejmě práce, zkušenost a vkus floristy hraje při aranžování také zásadní roli. A proto, aby konečný výsledek Vašich Floristickýcharanží mohl být perfektní, stejně jako slavnostní den, pro který jste se rozhodli květiny a aranžmá použít, nabízíme Vám v našem e-shopu široký sortiment floristických potřeb a aranžérských materiálů, se kterým můžete vše dotáhnout k dokonalému výsledku k radosti své i druhých. 

Doufáme, že si v našem e-shopu Floristické potřeby NHK vyberte, to, co jste hledali. Pokud si nebudete jistí, jak s některými floristickými potřebami a aranžérskými předměty, pomůckami nebo přípravky zacházet, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám s výběrem floristických potřeb a materiálů poradíme.

 

Kde nás najdete

Kontakty

FLORISTICKÉ POTŘEBY NHK 
Květinářství Nový Hradec Králové

Přemyslova 225, 
500 08 Hradec Králové

telefon: 604 130 959
mail: info@kvetinarstvi-nhk.cz
www: kvetinarstvi-nhk.cz

webdesign, SEO: Shangrila Factory

Všechná práva vyhrazena Květinářství NHK, 2021
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz